pl

Aktualności

19/01/2023
Wygodne istnienie osoby w mieście jest zapewnione przez powszechną budowę. Opiera się na drobnoziarnistym betonie pod względem mikro-urządzonym-w architekturze miasta materiały te są prezentowane w większości takich budynków jako małe formy architektoniczne
19/01/2023
Zastosowanie stalowego włókna istnieje od około 100 lat. Wyszukiwanie polipropylenowe pojawiło się w wyniku wyszukiwania w celu wyeliminowania jego niedociągnięć
01/02/2024
Włókno polimerowe z betonu włóknistego, test młota pneumatycznego
Włókno polimerowe z betonu włóknistego, test młota pneumatycznego
Wprowadzenie włókien polipropylenowych do składu mieszanin budynków opartych na cemencie jest jedną z metod poprawy ich wydajności. Zaleca się wprowadzenie włókien polipropylenowych do preparatu murarstwa, gipsu, montażu, zaprawom komórkowego.